www.euia.cat | esquerra unida i alternativa
 Esquerra Unida i Alternativa
RSS
Fent memòria fas història
Fent memòria, fas història
El 2006 es va celebrar el 75è aniversari de la IIa República i EUiA el commemorà des del record, l’homenatge, el compromís i la recuperació de la memòria històrica. És a dir: Fent memòria, fas història.
Divendres, 18 de gener de 2008
Imprimir compartir, comunitats virtuals


EUiA commemora i recorda aquell 14 d’abril de 1931 que va suposar l’inici d’unes polítiques favorables als drets de les classes populars i als drets nacionals de Catalunya que el franquisme va liquidar per la força de les armes: igualtat entre homes i dones, promoció de l’ensenyament públic i laic, dret al treball, a la terra i a la salut… Uns compromisos de la Generalitat i del Govern espanyol que van prendre forma amb la II República. Les Corts Republicanes van promulgar la Constitució més avançada del seu temps la qual reconeixia els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia.

La Catalunya que va dir no a la guerra d’Iraq, és continuadora del rebuig que va fer la República d’utilitzar la guerra com a mètode de solució dels conflictes internacionals i del fet que fos el primer Estat a tot el món que ho va fer.

EUiA fa un homenatge als homes i les dones que van defensar la democràcia i les conquestes d’aquells anys amb les armes a la guerra civil, a les que van patir repressió i a les assassinades a la llarga nit de la dictadura franquista, als milers de catalans i catalanes que van patir l’exili, als que van lluitar de la clandestinitat i amb els que van patir la repressió feixista a Europa.

EUiA fa un homentge a la República perquè va ser el moment més avançat de desenvolupament de la democràcia de la història de Catalunya i de l’Estat Espanyol, i perquè no oblidem que un cop d’estat feixista va ser el que li va posar fi.

Un compromís de present per aconseguir la III República. Els homes i les dones d’EUiA tenim el convenciment que la forma d’estat republicana és la més democràtica i la més moderna. No creiem en els privilegis hereditaris, ni en la impossibilitat d’elegir democràticament el cap d’Estat, com succeix a l’Estat espanyol amb la monarquia parlamentària

Algunes qüestions que il.lustren els privilegis que caracteritzen avui la família reial espanyola:

1. A la Constitució Espanyola el rei és inviolable, no està sotmès a cap responsabilitat --ni civil ni penal-- i no pot ser jutjat ni sentenciat.

2. La Casa Reial espanyola té una assignació de recursos públics de 8.048.000 d’€, pel 2006, a més dels centenars de persones que treballen per ells i el patrimoni. L’any 1980, la Casa Real va rebre l’assignació de 200 milions de ptes. que, actualitzant l’IPC, suposaria uns 900 milions de ptes. per aquest any, i no els 1339 milions en ptes. actuals.

3. De les famílies reals holandesa i britànica es coneixen els seus patrimonis i el valor d’aquests, de l’espanyola no se’n sap res.

4. El buit legal permet a membres de la família real espanyola treballar a empreses privades, no estan afectats per cap règim d’incompatibilitats i poden utilitzar el nom i la influència en beneficis de privats.

En aquest any republicà EUiA torna a expressar que la monarquia és una institució obsoleta i a superar, pensant en la democràcia i en la igualtat de tots els ciutadans i les ciutadanes.

Fent memòria, fas història. 75 anys després del 14 d’abril, posem en valor el que va suposar aquelles conquestes i esperances. I defensant avui els valors i el model d’Estat republicans volem contribuir a millorar la democràcia.
Imprimir compartir, comunitats virtuals

© Esquerra Unida i Alternativa 2011
Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona. Tel: 933.170.034 Fax: 933.179.251
euia@euia.cat - www.euia.cat

Twitter EUiA Facebook EUiA You tube EUiA Flickr EUiA