Esquerra Unida i Alternativa
EUiA d'Osona
 » Portada    » Notícies    » Documents    » Agenda    » Enllaços    » Contacte  

Notícies


ICV-EUiA reclama la reobertura del servei nocturn d'urgències als CAP de Manlleu i Torelló
Resolució parlamentària del grup d'ICV-EUiA

Dijous, 04 de Abril de 2013

A LA MESA DEL PARLAMENT


Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS


El Departament de Salut va fixar l’1 d’abril de 2008 un nou model d’urgències a la comarca, on es van centralitzar tots els serveis nocturns a l'Hospital General de Vic, a través del telèfon 061, i es va potenciar l'assistència a domicili.
Des de llavors, totes les urgències nocturnes de 10 àrees bàsiques de la comarca d’Osona (Torelló, Manlleu, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltegrà, Sant Quirze de Besora, Vic Nord, Vic Sud, Santa Eugèia de Berga, Tona i Centelles) s’atenen de forma centralitzada dde forma exlusiva a l’Hospital General de Vic.
El nou sistema va néixer envoltat d’una gran polèmica entre la Generalitat i la majoria d’ajuntaments de la zona.


El sistema CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària que s'ha aplicat a Osona centralitzant en un únic punt d'atenció durant les nits s'aplica en gran àrees urbanes i ben comunicades, i no en territoris amb nuclis de població aïllats i amb majors dificultats en l’accés al servei d’urgències, com és el cas de la comarca d’Osona. El 2008 el sindicat CCOO va recòrrer el nou model del servei d’urgències nocturnes ja que s’incomplia la disposició per la qual no es pot tardar més de 30 minuts entre qualsevol dels punts on es dona cobertura i el punt on es fa l'atenció mèdica continuada.
 

El passat mes de novembre de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va revocar, fent seus els arguments de la sentència de primera instància, el conveni per a la gestió de la atenció continuada i d’urgències a Osona perquè no compleix la normativa.
Després del recurs judicial, el TSJC ha donat la raó al sindicat CCOO per dues raons. En primer lloc, perquè es considera que l’Hospital General de Vic presta servei a 10 àrees bàsiques (Torelló, Manlleu, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltegrà, Sant Quirze de Besora, Vic Nord, Vic Sud, Santa Eugèia de Berga, Tona i Centelles), quan el màxim establert per la llei són sis. I alhora el temps de trasllat des d'alguns municipis supera la mitja hora amb mitjans de transport habituals. En concret, la resolució considera que els ciutadans de Tavertet, Rupit, Pruit, Sobremunt, Vidrà, Sant Boi de Lluçanès, Alpens i Cantonigròs triguen
entre 34 i 45 minuts per arribar a l’Hospital General de Vic.
 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ


El Parlament de Catalunya insta el Govern :
A reobrir un punt del servei nocturn d’urgències d’atenció primària a la comarca d’Osona als CAP de Manlleu o Torelló per tal de garantir la cobertura sanitària necessària en aquells municipis més allunyats de l’Hospital General de Vic, tal i com reclama la sentencia del TSJC.


Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

 

Esquerra Unida i Alternativa d'Osona (667 223 705 / osona@euia.cat)